Godkjenninger

Foretaket har følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

(godkjent etter ny ordning om sentral godkjenning fra 1.1.2016 og har rett til å bruke merket sentralt godkjent)

 • Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Veg, Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
 • Utførelse av installasjon av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2
 • Utførelse av installasjon av ledesystem i tiltaksklasse 2
 • Godkjent lærebedrift elektrofag

Godkjenningen er gyldig i perioden 19.11.2018 til 19.11.2021

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet