Krokenesveien 1 – Vaulen – Stavanger

2 moderne HAGA Smarthus under utvikling på Vaulen. Ta kontakt for ytterligere informasjon!

Tegninger og illustrasjoner er under utarbeidelse.