Krokenesveien 1 – Vaulen – Stavanger

2 moderne HAGA Smarthus under utvikling på Vaulen. Ta kontakt for ytterlighere informasjon!

Tegninger & Illustrasjoner er under utarbeidelse og vil bli lagt ut snarest mulig 🙂