RANDABERGVEIEN 5 – STAVANGER KOMMUNE

Moderne leilighetshotell under regulering i Stavanger sentrum.