Gml. Ålgårdsv. 124 – Sandnes

Tomannsbolig hvor T. Haga Maskin AS har vært totalentreprenør.