Kontakt

Besøksadresse:
Travbaneveien 3
4031 Stavanger

Tlf: 479 55 555

post@thaga.no

Fakturamottak:

HAGA Bolig AS – hagaboligas@ebilag.com

HAGA AS – hagaas@ebilag.com

Ansatte

Tommy Haga

Birger Olsen

Anders Shackleton

Gunnar Oftedal

Christer Mikalsen

Hege Sivertsen

Christer Byberg