Welhavensvei 21 – Sandnes

Utgraving og uteområde for 17 boliger