Graving

Gravearbeid er opphavet til T. Haga Maskin AS, og vi har derfor lang erfaring med de fleste typer gravejobber.

Vi utfører blant annet:

  • Opparbeidelse bolig- og næringstomter
  • Utgraving av kjeller, jekking av hus
  • Grøfter for overvann, spillvann og vann, kabler og drenering
  • Nedgraving og tilkopling av renseanlegg
  • Sprenging/meisling
  • Riving og sanering
  • Soping, snømåking, strøing